smartReader

Analiza uprawnień w SAP / ERP trybie off-line

1. Skan środowiska uprawnień w SAP / ERP

Korzystając z tej usługi w krótkim czasie (2-3) tygodni otrzymujecie Państwo raport z podsumowanie stanu uprawnień w systemach SAP.  Raport zawiera wskazanie użytkowników oraz ról z największą ilością nadmiarowych uprawnień i konfliktów rozdziału obowiązków. W zakresie analizy jest perspektywa biznesowa (księgowanie dokumentów, płatności, dane podstawowe, etc) oraz techniczne dostępy systemowe (dostęp do tabel, uruchamianie programów, funkcje administracyjne).

Nasz raport składa się z dwóch sekcji:

2. Proces pobrania danych z SAP ze smartReader

Jest realizowany za pomocą narzędzia, które po skonfigurowaniu połączenia do SAP, pozwala pobrać niezbędne dane w ciągu kilku minut. Następnie dane w formacie CSV wgrywane są do naszego środowiska smartGRC, gdzie są analizowane przez naszych Ekspertów. Cały proces trwa do 4 tygodni i może być podstawą szybkich działań doraźnych, które przygotują Państwa system np. na nadchodzący audyt lub pomogą zaplanować i ustalić priorytety dla większego projektu korekty uprawnień użytkowników SAP.

1.Pobranie danych z SAP z pomocą smartReader

Pobranie danych z SAP za pomocą smartReader – pobrane z ponad 20 różnych tabel danych jest szybkie i odbywa się przy pomocy ‘jednego kliknięcia’. Użytkownik wcześniej definiuje połączenie do systemu z którego mają być pobrane dane oraz użytkownika na którym ma zostać wykonane zadanie. Do wykonania tej operacji wystarczą uprawnienia do odczytu tabel, proces nie zmienia żadnych danych po stronie SAP ERP.  

2.Wgranie danych do aplikacji smartGRC

Wgranie danych do smartGRC – to dedykowany system do audytu uprawnień. Można go zainstalować w środowisku Klienta lub korzystać w oparciu o rozwiązania dostępne z chmury. Na potrzeby audytu są używane jego algorytmy, natywne mechanizmy importują dane z plików i uruchamiają analizy danych, które generują wyniki do analiz. W całym procesie ważna jest wzorcowa matryca rozdziału obowiązków, która jest podstawą realizowane analizy dla nadmiarowych uprawnień. Powstała ona jako efekt naszej pracy na projektach uprawnień od 2010 roku. W tym czasie zgromadziliśmy wiedzę i doświadczenie, które zapisaliśmy we wzorcowej matrycy rozdziału obowiązków.

3.Analiza uprawnień i wygenerowanie raportów

Szczegółowe raporty pokazuj wynik w różnych układach, tak aby umożliwić efektywną analizę dużej ilości danych. W danych szukamy ryzyk o poziomie wysoki, zastanawiamy się czy pochodzą one z różnych ról czy jednej i tej samej roli. Formułujemy wnioski w zakresie przebudowy i dalej korekty modelu uprawnień.

4.Wnioski i prezentacja

Wnioski i prezentacja – działania, które rekomendujemy do wykonania w rolach i uprawnieniach użytkowników dzielimy na działania do realizacji w długim okresie czasu oraz działa doraźne, które należy wykonać po zakończeniu audytu. W zależności od potrzeb, możemy pomóc te działania wykonać w systemie. Rekomendacje muszą być na tyle szczegółowe aby można było je łatwo zaimplentować i na tyle ogólne aby można je było zrozumieć i określić dla nich priorytet.

Dlaczego warto

Galeria

Chcę zobaczyć, jak działa smartReader

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą i zaprezentujemy ofertę oraz możliwości modułu.