Produkty

Kontrola szerokiego dostępu dla konsultantów i administratorów.

Aplikacja smartAccess pozwala administratorom i konsultantom w szczególnych sytuacjach (awaria, zgłoszenie biznesu, zmiana) uzyskać dostęp do szerokich uprawnień w systemie SAP, jednocześnie kontrolując ryzyko które z tych szerokich uprawnień wynika dla organizacji. Wbudowane mechanizmy kontroli pozwolą bez problemów przejść każdy AUDYT systemu SAP a jednocześnie umożliwią wykonanie niezbędnego zakresu prac konserwacyjnych w systemie.

Ryzyka uprawnień pod Twoją kontrolą. Dostępy wolne od ryzyk Segregation of duties.

smartWorkflow daje pełną elastyczność w zakresie konfiguracji przepływów pracy w procesach zarządzania uprawnieniami. Wbudowana baza ryzyk rozdziału obowiązków (ang. Segregation of duties) pozwala na prewencyjną analizę „what-if” na etapie składnia i zatwierdzania wniosków o nadanie uprawnień. System automatycznie przypisuje uprawnienia w systemach końcowych, a przyjazne workflow monitoruje przebieg procesu i wysyła powiadomienia mailowe do uczestników procesu.

Repozytorium ryzyk matryca SoD i dostępy wrażliwe.

smartSoD to gotowa biblioteka ryzyk rozdziału obowiązków (Segregation of Duties) oraz wrażliwych dostępów technicznych i biznesowych. Biblioteka wypracowana na bazie ponad 12 lat doświadczeń projektowych u ponad 100 Klientów z różnych branż. W projekcie dla poprawy lub przebudowy uprawnień użytkowników stanowi przydatne źródło wiedzy i umożliwia skrócenie czasu realizacji projektu. Znajduje się w niej ponad 125 ryzyk rozdziału obowiązków i 50 dostępów wrażliwych. W aplikacji można zarządzać kontentem standardowym oraz wprowadzać modyfikacje z zakresu niestandardowych transakcji.

Kontrola szerokiego dostępu i ryzyk SoD dla użytkowników biznesowych i IT.

Aplikacja smartReport  pozwala na sprawną i efektywną kosztowo identyfikację, a następnie eliminację nadmiarowych uprawnień oraz ryzyk rozdziału obowiązków (ang. Segregation of Duties) w uprawnieniach użytkowników. Silnik umożliwiający weryfikację uprawnień użytkowników pod kątem dostępu do transakcji wrażliwych z perspektywy biznesowej oraz IT. Raporty umożliwiające prace z perspektywy biznesowej (na czym polega ryzyko) oraz technicznej (jak zmodyfikować uprawnienia).

Inteligentny przegląd ryzyk Okresowa weryfikacja stanu uprawnień

Aplikacja smartReview umożliwia inteligentny przegląd uprawnień i dostępów w różnych systemach IT. Koncentracja uwagi jest na ryzykach Segregation of Duties (SoD) posiadanych przez użytkowników. Aplikacja buduje historię podejmowanych decyzji, monitoruje implementację decyzji w systemach końcowych. Wspiera przegląd informując decydenta, które dostępy były często lub rzadko używane.

Budowanie ról i uprawnień z prewencyjną analizą SoD

Aplikacja smartArchitect pozwala na budowanie uprawnień z uwzględnieniem zasad rodziału obowiązku (Segregation of duries). Wbudowane w narzędzie przepływy pracy pozwalają na opracowanie roli zanim zostanie ona wgrana do środowiska developerskiego a potem do produkcyjnego. System działa prewencyjnie i dostarcza administratorowi ról i uprawnień szeregu przydatnych narzędzi do procesie budowania ról i uprawnień.

Nowe produkty planowane na 2023 - 2025

Nasz zespół pracuje aktualnie na migracją całego rozwiązania do Cloud w oparciu o zestawy tzw. mikro-usług. Sukcesywnie udostępniamy kolejne funkcje w modelu SaaS. Jeśli chcesz widzieć więcej na temat aktualnego statusu tych prac, zapraszamy do kontaktu.