CASE STUDIES

Od 2010 r. zrealizowaliśmy kilkadziesiąt mniejszych i większych wdrożeń smartGRC

Branża Retail

Realizacja projektu przeglądu uprawnień w systemach ERP w 2023 roku dla globalnej firmy retail to przykład skutecznego wdrażania dobrych praktyk w zarządzaniu dostępami. Wyzwaniem był nie tylko wybór i implementacja narzędzia klasy GRC, ale także przeprowadzenie klienta przez skomplikowany proces restrukturyzacji uprawnień. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego narzędzia smartGRC, możliwe było nie tylko ścisłe monitorowanie postępu w przebudowie ról i analiza ryzyk związanych z nadmiernymi uprawnieniami, ale także identyfikacja i eliminacja niepotrzebnych dostępów. Projekt podkreślił znaczenie zarządzania ryzykiem nadmiarowych uprawnień i zakończył się sukcesem, zapewniając firmie wyższy poziom bezpieczeństwa operacyjnego.

Branża FMCG

Jedno z pierwszych wdrożeń, realizowanych w początkach lat 2011-2014. Było to pierwsze wdrożenie w którym musieliśmy skoordynować prace w trzech krajach. Na potrzeby tego projektu aplikacja smartGRCnauczyła” się mówić w języku angielskim, a cały interface aplikacji został przystosowany do pracy z wieloma językami.  

Branża Chemiczna

Pierwsze wdrożenie w którym aplikacja smartGRC musiała połączyć ponad 10 różnych grup  systemów SAP’owych. Wyzwaniem był tutaj wolumen danych , który znacznie przekroczył możliwości aplikacji w 2013 roku. Musieliśmy przemyśleć od nowa mechanizmy importu i przewarzania danych.

Branża Media i Komunikacja

Obsługa ponad 10 różnych systemów SAP to nie był już dla nas już problem w 2015 roku, nasz Klient w trakcie tego wdrożenia postarał się o nowe wyzwania – w tym przypadku podpięcie 15 systemów nie-SAP’owych do realizowania przeglądów uprawnień dla kilku tysięcy użytkowników. Na nowo wymyślony został system do pobierania i obróbki danych – powstał uniwersalny parser i metoda wymianych danych przez XML. 

Branża Retail

Jedno z naszych ostatnich wdrożeń zrealizowanych w 2022 roku. Tutaj oprócz wdrożenia narzędzia klasy GRC wyzwaniem było pokierowanie naszego Klienta przez trudny i wymagający projekt przebudowy uprawnień. Narzędzia GRC są stworzone do takich zadań, gdzie zastosowaniu smartGRC mogliśmy na bieżąco śledzić postęp projektu przebudowy ról, tj. analizować ilości ryzyk, które są w uprawnieniach i monitorować tempo ich spadku. Narzędzie wskazywało nam również które nadmiarowe uprawnienia były wykorzystywane przez użytkowników, a które można odebrać bez konsekwencji. Zapraszamy do lektury.

smartGRC to profesionalne narzędzie przydatne do poprawy bezpieczeństwa procesów biznesowych

Jednak samo narzędzie to za mało! Potrzeba wiedzy jak zamodelować proces nadawania i okresowej weryfikacji uprawnień w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe